Listopad 2014


Úvod (maturitní práce z Výtvarky)

1. listopadu 2014 v 15:16 | Louisa |  Maturitní výstava
ÚVOD
Jako téma pro svou maturitní práci z výtvarné výchovy s názvem "Knižní ilustrace k vybraným pasážím z francouzské literatury" * jsem se rozhodla zpracovat ilustrace ke knize Trampoty malých občanů. Tato literatura nepochází od slavného francouzského autora, není dokonce ani dílem neznámého, neslavného francouzského autora, vlastně není ani, alespoň prozatím, nikde zapsána francouzštinou - a přesto se dá svým způsobem říci, že se jedná o francouzskou literaturu. Dílo možná není francouzské zvenčí, ale ryze francouzské zevnitř. Ač je psáno česky, dýchá z něj francouzský duch a mluví ústy staré Paříže. Ne tak staré, aby jevila známky katolické pobožnosti, ale ani ne tak nové, aby jí pročísla vzduch pára lokomotiv a dým továrních komínů. Mluví ústy Paříže revoluční...